Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

aloneagain
21:37
5057 286b 500
Reposted fromcarol91 carol91 viakatalama katalama
aloneagain
21:36
1836 9482
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viajulliett julliett
aloneagain
21:34
3223 bc48
aloneagain
21:34
7086 8a55 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viajointskurwysyn jointskurwysyn
aloneagain
21:34
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut

May 05 2015

aloneagain
21:14
9629 d6f1 500
Reposted fromtelewizja telewizja viapijanygowniarz pijanygowniarz
aloneagain
21:14
Reposted fromkjuik kjuik viamefir mefir

April 28 2015

aloneagain
21:43
aloneagain
21:35
5307 13ac 500
Reposted fromrisky risky viacharlie69 charlie69
aloneagain
21:32
0400 6d92 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaboli boli
aloneagain
21:31
3052 6015
Reposted fromherz herz viaboli boli
21:25
4561 b11a

April 24 2015

10:50
2752 42b0 500
Reposted fromPaelmoon Paelmoon viascorpix scorpix
aloneagain
10:46
3362 5157
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viamefir mefir
aloneagain
10:42
aloneagain
10:42
Moim zdaniem można zużyć całą swoją miłość. Moim zdaniem możną ją całą zużyć na jedną osobę. Można kochać tak mocno i tak głęboko, że nie zostaje już nic dla nikogo.
— Tony Parsons
Reposted fromvaporous vaporous viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

April 21 2015

aloneagain
14:43
9834 f7f4
Reposted fromniewychowana niewychowana vianivea nivea
aloneagain
14:31
8283 574b
aloneagain
14:29
przestań mi się śnić. nie chcę Cię już.
— ...

April 14 2015

aloneagain
18:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...